Koen Arts

Natuurbescherming is een idee dat moet worden verdedigd en een praktijk die moet worden geleefd.

Uit: Wild Jaar

Koen Arts is schrijver en natuurverkenner. Hij onderzoekt de relatie tussen mens en natuur in woord en daad. Met geïnspireerde literatuur en levende experimenten probeert hij anderen te enthousiasmeren voor zowel afgelegen wildernissen, als voor kleine wildheid in de nabijheid van het verstedelijkt leven. Hij pleit voor natuurbescherming die verweven is met zorgvuldige dagelijkse consumptie, en die bijdraagt aan de duurzaamheid van Planeet Aarde.

Je kunt met Koen verschillende soorten bossen in:

Begrijpen met de handen, oppakken met het brein, reflecteren met het hart.

Uit: Wild Jaar