Koen is al zijn hele leven bezig met elementaire natuurvaardigheid. Hij reisde in natuurgebieden op vijf continenten, kreeg les van vooraanstaande buitensportinstructeurs zoals Mors Kochanski (1940-2019), Ray Mears, Kelly Harlton, Paul Kirtley en Ray Goodwin, hij voltooide een jaaropleiding, en liep stage bij een bushcraftbedrijf. Hij sliep een jaar lang buiten (zie 'Wild Jaar') en ontwikkelde een vak aan de Wageningen Universiteit getiteld 'Anthropology of outdoor skill: Combining theory and practice through relational learning', dat sinds 2021 loopt. Koen Arts heeft evenzeer een passie voor natuur, als voor het aanwakkeren van een passie voor natuur bij anderen.

Voor Koen is immersieve natuurbeleving een cruciale ingang tot duurzamer leven. Hij heeft al vele kinderen, studenten en andere geïnteresseerden mee de natuur in genomen. Steeds probeert hij praktische kennis en vaardigheid te koppelen aan analytisch denken over mens-natuur relaties, en aan diep voelen. 

 

Voor actuele open cursussen kun je het beste zijn Linkedin-pagina in de gaten houden. Daar worden eveneens lezingen en andere activiteiten aangekondigd.

Wanneer tijdig gepland, is maatwerk vaak ook mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een workshop of lezing voor een evenement of een specifieke groep deelnemers.